OMSTANDIGHEDEN

Hieronder beschrijven we enkele omstandigheden waarin het bouwen met en gebruiken van Bisbrick een goede keuze is.

WANNEER BOUW JE MET BISBRICK?

Er zijn in de markt talloze digitale oplossingen. Voor specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld een formulieren-tool of voor omvangrijke 'all-in-one' systemen. De keuze zal afhangen van de mate van gewenste integratie, de vereiste functies en doelstelling en de complexiteit van markt en product. Met Bisbrick kan er veel en weet je in ieder geval dat je niet snel vastloopt. Onderstaand vindt je een aantal typische omstandigheden die voor onze klanten de keuze voor Bisbrick hebben bepaald.

EFFICIENCY & KOSTEN

In generieke zin heeft het automatiseren van processen of het technisch ondersteunen en stroomlijnen van services vaak (ook) een kosten en efficiency doelstelling. Bisbrick-oplossingen worden door veel klanten dagelijks ingezet om processen sneller, volledig geautomatiseerd en/of betrouwbaarder te maken.

Het voordeel om dit te doen met Bisbrick is dat ons 'bouw-platform' veel flexibiliteit én krachtige data- en logicaopties biedt om gaandeweg de oplossing aan te passen en uit te bereiden. Bisbrick kan meegroeien van een kleinere oplossing naar een volwassen omvangrijke applicatie.

KRACHTIG & FLEXIBEL

Het Bisbrick platform is in de kern een low- of no-code platform waarop mensen zonder kennis van coderen toch een goede business applicatie kunnen maken. De aard van 'ontwikkelplatform' maakt ook dat Bisbrick - soms met maatwerk - zelden een beperking kent.

Gebaseerd op solide .NET technologie en degelijke architectuur, kan Bisbrick praktisch altijd gekoppeld worden aan andere systemen en processen. Of uitgebouwd worden naar complexere datalogica en proces-sturing.

Ook al zijn er met Bisbrick sympathieke applicaties gebouwd waarvan sommigen de kenmerken hebben van een 'App', Bisbrick zelf is een hoogwaardige zakelijk digitaal ontwikkelplatform.

KENNIS DELEN & LEREN

Merken en producten die hun kennis willen delen tussen collega's of met eindgebruikers kunnen dat steeds beter ook doen via online kanalen. Bisbrick heeft al voor verschillende organisaties een ACADEMY of KENNIS oplossing opgezet. Opnieuw staat de logica van Bisbrick toe het aanbod zo relevant mogelijk te maken.

SLIMMERE MARKETING & BETERE CUSTOMER JOURNEYS

Veel communicatie en marketing professionals hebben  wel een 'customer intimacy' of 'account based marketing' doelstelling, maar hun aanpak in de praktijk bevat nog veel 'main stream' generieke informatie. Het werkelijk samenbrengen van relevante, gepersonaliseerde informatie voor de persoon in een doelgroep vraagt om veel logica en digitale slagkracht.

Bisbrick kan - vaak ook in combinatie met andere slimme digitale oplossingen - die wens realiteit maken. Gepersonaliseerde, account based marketing met betere customer journeys en hogere conversie.

Met Bisbrick bouwen onze klanten meestal ook geen 'eenmalige actie' maar een 'marketing machine' voor langere tijd die steeds beter en slimmer wordt en betrouwbare bovengemiddelde ROI oplevert.

DIGITALE TRANSFORMATIE

Veel branches en bedrijven realiseren zich dat de digitalisering ruimschoots onderweg is en dat ook zijzelf moeten beoordelen hoe zij diensten, services en processen kunnen digitaliseren. En niet zomaar, maar met de voordelen die dat kan brengen. Want naast kosten en efficiencyvoordelen is het uniformeren en stroomlijnen van 'best practices' omwille van kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid sowieso al heel verstandig. 

Bovendien zijn diensten hierdoor beter vermenigvuldigbaar en bereik je er potentieel een grotere doelgroep mee. Je kunt meer volume maken en ook andere 'tiers' bereiken omdat je een (digitale afgeleide) dienst goedkoper kunt aanbieden én afhandelen.

Natuurlijk kan je met een sterke technologische, digitale (-first) oriëntatie ook hele nieuwe producten of diensten ontwikkelen of een bestaande aanpak zo drastisch veranderen dat je daarmee disruptief bent. Bisbrick en haar partners kunnen daarbij helpen.

COMPLEXITEIT ²

Bedrijven in een complexe branche met complexe producten of diensten zullen in Bisbrick een krachtige oplossing vinden. Producten met veel variabelen, gebruiksaanwijzing of diensten met complexe (regel)geving of grote data-volumes: allemaal koren op de molen van Bisbrick.

Veel van onze projecten en klanten hebben duidelijk deze kenmerken, die dan ook hun keuze voor Bisbrick heeft bepaald.

FACILITEREN VAN GROEI

Voor snel groeiende of grote bedrijven, die flinke uitdagingen ondervinden om kennis te delen, hun merk te managen, data te consolideren en analyseren of internationale distributiekanalen en campagnes te ondersteunen, kan Bisbrick veel betekenen. Bijvoorbeeld met onze BRAND PORTAL, THROUGH CHANNEL oplossingen en KENNIS en ACADEMY oplossingen.

FUSIES & OVERNAMES

Wanneer sprake is van een fusie of overname, dan is het vaak de bedoeling dat twee of meerdere organisaties gaan samenwerken. Dat ze 'economies of scale' bereiken of hun kennis en markten samenbrengen. Dat zorgt ook voor de behoefte om 'data' te combineren. Om kennisdeling en interactie tussen mensen te stimuleren. Om processen op elkaar af te stemmen. Die symbiose moet leiden tot efficiency, lagere kosten, betere producten en diensten en geoptimaliseerde product/markt combinaties.


Bisbrick kan dit in sterke mate ondersteunen. Het is een 'creatieve digitale werkbank' voor samenbrengen van data en processen en het bouwen van nieuwe interacties en oplossingen.