GEBRUIKERS

Wie zijn de typische gebruikers van Bisbrick?
Je ziet ze hier per team of branche.

WIE BOUWEN MET BISBRICK?

Om met Bisbrick een oplossing te bouwen hoef je geen programmeur te zijn. Ons 'low code'- of vaak zelfs 'no code'-platform geeft je de ruimte je eigen ideeën snel vorm te geven. Natuurlijk helpt het als je zelf begrip hebt van processen en logica-condities, maar je zult zien: je bouwt al snel een aardige applicatie.


Omdat de mogelijkheden met Bisbrick groot zijn, zien we ook nogal wat verschillende branches en teams hun oplossing uitwerken in Bisbrick. En de geoefende teams bouwen in samenwerking met ons volwaardige en omvangrijke bedrijfsoplossingen.

TEAMS
BRANCHES

​TEAMS

MARKETING & SALES TEAMS

Diverse marketingteams werken met Bisbrick. In de vorm van een BRAND PORTAL, of als oplossing voor slimme, data-gedreven marketingcampagnes. De 'Through Channel'-mogelijkheden van Bisbrick maken het mogelijk één campagne uit te rollen via diverse merken met diverse kanaalpartners. Hiervan zijn in Bisbrick inmiddels talloze voorbeelden. 

BRAND MANAGEMENT TEAMS

Brand management teams werken vooral met Bisbrick in de context van ofwel de BRAND PORTAL ofwel in het kader van de dynamische content-mogelijkheden van Bisbrick, waarin online pagina's dynamisch kunnen worden samengesteld uit talloze artikelen, paragrafen en andere data-variabelen.

CREATIEVE TEAMS

Creatieve teams zien in Bisbrick een manier om snel ideeën digitaal uit te werken. Of via Bisbrick in de vorm van assessments en surveys klant- of markinformatie te verzamelen. Ook de mogelijkheden van profiel en context gebaseerde content spreekt teams aan om hun idee of communicatiemiddel op een klant of persona specifieke manier te ontwikkelen.

R&D TEAMS

Veel producten hebben tegenwoordig een digitale component. Deze kan uitstekend met Bisbrick worden voorzien.

Bisbrick kan de 'back bone' zijn voor IoT connectivity en data verzamelen of functies aansturen. Of zorgen voor online gidsen en naslaginformatie voor teams of klanten.


Bisbrick kan ook de 'digitale speelplaats' zijn waarin teams hun ontwikkeling met elkaar delen en vormgeven, bijvoorbeeld ten aanzien van robotics of AI, waar Bisbrick het proces faciliteert en data consolideert.

Kortom: daar waar een digitale factor in het productontwerpproces of eindproduct voorkomt is Bisbrick op zijn plaats.

DIGITALE TEAMS

Voor zover digitale teams op zichzelf staan, zijn dit teams en personen met een focus op digitalisering. In de vorm van de ontwikkeling van digitale producten of services en/of met focus op de productie van digitale communicatie en de aansturing van digitale kanalen.

Voor hen is Bisbrick een krachtige toolset die een aanvulling kan zijn (en gekoppeld kan worden) met andere digitale systemen en processen, zoals een marketing automation pakket. Met Bisbrick kun je complexere interacties bouwen waarvan de 'feedback', ofwel het data dividend dat je uitkeert, uit een combinatie van vele variabelen kan bestaan.


De kracht van de combinatie van logica met content maakt het mogelijk gepersonaliseerde ervaringen te bouwen.

​BRANCHES

ICT & TECHNOLOGIE

Juist in branches met complexe producten, met veel specificaties, opties en gebruikstoepassingen is het maken van een oplossing met Bisbrick interessant. Want je kunt medewerkers en eindgebruikers op-maat-oplossingen aanbieden op basis van datagedreven logica. Je presenteert snel een juiste uitkomst.

De mogelijkheid om in Bisbrick ook 'Through Channel'-campagnes te ontwikkelen is in deze branches met distributeurs, resellers en installateurs een extra reden.

Verschillende klanten in de ICT en technologiebranche werken daarom regelmatig met Bisbrick.

CONSUMENTENMERKEN

Een aantal consumentenmerken gebruiken de Bisbrick BRAND PORTAL en maken daarnaast gebruikt van de mogelijkheid om online tools, calculators en wizards te bouwen.

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Juist in deze sector, waarin veel zaken gekoppeld zijn aan berekeningen en regels, is het van groot belang dat conclusies en aanbevelingen kloppen. Bisbrick kan als geen ander complexe analyses maken en direct met de uitkomst komen. Of dit nu één berekening is of enkele meest passende scenario's.

GEZONDHEID & FARMA

In de gezondheids- en farmaceutische sector zitten aan behandelingen en medicijnen tal van voorwaarden en beschrijvingen. Ook moet er wettelijk binnen bepaalde kaders gecommuniceerd worden.

Bisbrick is het ideale platform om dergelijke communicatie slim op te zetten, waarbij zoveel mogelijk op-maat gecommuniceerd kan worden, zonder de kritische voorwaarden uit het oog te verliezen.

MAAKINDUSTRIE / AUTOMOTIVE

Klanten in de maakindustrie zien in Bisbrick brede mogelijkheden. Niet alleen wordt Bisbrick ingezet in merk- klantprocessen, zoals de BRAND PORTAL voor communicatieproducties en Bisbrick als basis voor intakes en wizards. Bisbrick is in deze kennisintensieve markt ook bruikbaar als Academy of Kennis-delings platform.

BOUW / ENERGIE / CHEMIE

Technische producten worden vaak in een omstandigheid toegepast. De combinatie van technische variabelen en factoren in die omgeving brengt een groot aantal mogelijke scenario's met zich mee. In Bisbrick kan die veelheid aan factoren in logische scenario's worden gevat die - eenmaal bepaald - de gebruiker snel inzicht verschaft. 

Zeer bruikbaar als steun aan technische teams of als 'keuze-gids' in verkoopprocessen.

TOERISME / RECREATIE

In deze sector vindt Bisbrick zijn weg in de vorm van online sites die content op-maat serveren op basis van een profiel, als 'wizard' voor zoeken en locatiebepaling, of bijvoorbeeld als 'locatie-login' App in tijden van Corona.


En natuurlijk kan de BRAND PORTAL de uitgebreide noodzaak aan goede communicatie in deze sector uitstekend stroomlijnen.

MARKETING & MEDIA

Zeker in de marketing heeft Bisbrick via enkele van haar partners al zijn sporen verdient. Als je gelooft in relevantie en zo op-maat mogelijk communiceren, dan is Bisbrick een platform waarin je die doelstelling kunt bereiken. Hierover is ook meer te lezen bij 'THROUGH CHANNEL'. 

Natuurlijk zijn ook de BRAND PORTAL en ACADEMY typische applicaties voor deze sector.